8ο Εξάμηνο

Αρχιτεκτονική σύνθεση 8: κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα

Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημόσιων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο

Ιστορία και θεωρία 8 (εμβάθυνση)
Ειδικά θέματα συνθέσεων 8ου
Ειδικά θέματα αρχιτεκτονικού χώρου και επικοινωνίας 8ου

Το νόημα της θεωρίας στην αρχιτεκτονική

Ειδικά θέματα πολεοδομίας 8ου
Ειδικά θέματα Χωροταξίας 8ου
Ειδικά θέματα περιβάλλοντος 8ου

Φύλο και χώρος. Ταυτότητα, διαφορετικότητα, χώρος

Το φανταστικό μουσείο

Γλώσσα, πλαστική και νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες

Κατασκευαστική ανάλυση και επέμβαση σε παραδοσιακά κτίρια

Ειδικά θέματα φέροντος οργανισμού κτιριοδομικών έργων
Ιστοσελίδες μαθημάτων
school of architecture 
search
site map 

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Διαλέξεις

Διπλωματικές