7ο Εξάμηνο

Αρχιτεκτονική σύνθεση 7: κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα

Σχεδιασμός αστικού χώρου

Ιστορία και θεωρία 7 (εμβάθυνση)
Ειδικά Θέματα Ιστορίας και θεωρίας 7: Δημόσiα κτίρια πολιτισμού

Δίκαιο, βιώσιμη ανάπτυξη και πόλη

Χωροταξικός σχεδιασμός

Ειδικά θέματα συνθέσεων 7ου

Εννοιολογική προσέγγιση σχεδιαστικών προβλημάτων

Ειδικά θέματα αρχιτεκτονικής μορφολογίας

Υπαίθριοι χώροι και φύση στην πόλη

Το φανταστικό μουσείο

Πλαστικά επαναλαμβανόμενα-συνδυαζόμενα στοιχεία για τη διαμόρφωση χώρων

Ειδικά θέματα γεωμετρικών εφαρμογών

Βιομηχανικά οικοδομικά συστήματα

Παράμετροι σχεδιασμού φέροντος οργανισμού κτιριοδομικών έργων
Ιστοσελίδες μαθημάτων
school of architecture 
search
site map 

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Διαλέξεις

Διπλωματικές