4ο Εξάμηνο

Αρχιτεκτονική σύνθεση 4: συλλογική κατοικία

Νεώτεροι χρόνοι

Συστηματική αποτύπωση κτιρίου

Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση των οικοδομικών στοιχείων, εγκαταστάσεις κτιρίων

Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια

Στοιχεία δικαίου και τεχνικής νομοθεσίας

Στατιστική

Φυσική

Τοπογραφία

Φιλοσοφία-αισθητική

Κοινωνιολογία του χώρου

Αντιληπτικός και αναπαραστατικός χώρος

Πολεοδομία και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Εισαγωγή σε θέματα φύλου και χώρου

Ξένες γλώσσες
Ιστοσελίδες μαθημάτων
school of architecture 
search
site map 

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Διαλέξεις

Διπλωματικές