ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                            Αθήνα, 6-12-2000

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1997 ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2000)

 

 

 

**1. «Εναλλακτικές Προτάσεις Χωροθέτησης Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 2004 – Περιβαλλοντική Διάσταση», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Πολύζος, προϋπολογισμός: 5.000.000, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ

2.       «Διερεύνηση των δυνατοτήτων αειφορικής ανάπτυξης και χωροθέτησης του τομέα του τουρισμού στην Αττική», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Αυγερινού – Κολώνια, Προϋπολογισμος: 9.000.000, Χρηματοδότηση: Οργανισμός Αθήνας – ΥΠΕΧΩΔΕ

3.       «Ανθρωπολογία της πόλης», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Στεφάνου, Προϋπολογισμός: 5.372.551, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας

**4.  «Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Πολύζος, Προϋπολογισμός: 45.000.000, Χρηματοδότηση: Οργανισμός Αθήνας

5.       «Διαμεταφορικές επιχειρήσεις: αναδιοργάνωση, μετεγκατάσταση και χωροταξικός σχεδιασμός. Μελέτη περίπτωσης: περιοχή Ελαιώνα Αθήνας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, Προϋπολογισμός: 5.000.000, Χρηματοδότηση: Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

6.       «Αναγνώριση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών του Αιγαίου. Εφαρμογή στα νησιά Λήμνος, Κάσος, Σίφνος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Αντίπαρος», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αικ. Δημητσάνου – Κρεμέζη, Προϋπολογισμός: 31.000.000, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αιγαίου

7.       «Η Αρχιτεκτονική στην Αρμενία», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ.Χαραλαμπίδου, Προϋπολογισμός: 3.200.000, Χρηματοδότηση: ΕΜΠ (ακυρώθηκε)

8.       «Κοινωνικός αποκλεισμός στις γειτονιές της Ευρώπης», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Βρυχέα, Προϋπολογισμός: 20.300 ECU, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Κοινότητα

9.       «Φυσιογνωμία γεωγραφικού τοπίου και διαχείριση περιβάλλοντος του νομού Καρδίτσας διά της χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Στεφάνου, Προϋπολογισμός: 10.000.000, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ – Νομαρχία Καρδίτσας

10.   «Η ανάπλαση της Περιοχής του Ελαιώνα: Έκδοση ερευνητικών προγραμμάτων ΕΜΠ με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, Προϋπολογισμός: 3.000.000, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ

 **11. «Αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου Αθηνών», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ.  Παρμενίδης, Προϋπολογισμός: 125.000.000, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ.

12.   «Προσαρμογή ερευνητικού Πιλοτικού Προγράμματος ΚΑΠΗ – Ξενώνα τρίτης ηλικίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Φωτίου, Χρηματοδότηση: Δήμος Ζωγράφου

13.   «Γεωμετρικός και Πλαστικός Χώρος – Τέχνη και Νέες Τεχνολογίες», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Ξένου, Προϋπολογισμός: 1.000.000, Χρηματοδότηση: ΥΠΠΟ

14.   «Κατασκευαστική ανάλυση τοπικών δομικών συστημάτων των νησιών του Αιγαίου – Σύνταξη οδηγιών ενίσχυσης και αποκατάστασης», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Προϋπολογισμός: 20.000.000, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αιγαίου

15.   «Διερεύνηση τρόπων στέγασης για την προστασία βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και χώρων με ξύλινες και μικτές κατασκευές – Νικόπολη», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Προϋπολογισμός: 13.570.000, Χρηματοδότηση: ΥΠΠΟ

16.   «Ψηφιακή οργάνωση κοινωνικών λειτουργικών στοιχείων πολεοδομικών ενοτήτων Δήμου Αθηναίων», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γεωργούλης, Προϋπολογισμός: - Χρηματοδότηση: Δήμος Αθηναίων

17.   «Ψηφιακός σχεδιασμός ανάγλυφου νομού Αττικής», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γεωργούλης, Προϋπολογισμός: 17.700.000, Χρηματοδότηση: Οργανισμός Αθήνας

18.   «Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς και στη δομή του ελληνικού εργατικού δυναμικού από την εφαρμογή των συγχρόνων τεχνολογιών ευέλικτης παραγωγής», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Αντωνοπούλου, Προϋπολογισμός: 20.000.000

19.   «Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του παλαιού σχολείου Ληξουρίου, έργο του αρχιτέκτονα Θουκυδίδη Βαλεντή», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Βρυχέα, Προϋπολογισμός: 29.500.000, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ

20.   «Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεράρδη, προϋπολογισμός: 145.000.000 δρχ., χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ

21.   «Ανάλυση προοπτικών της πόλης του Αμαρουσίου στον ορίζοντα του 2000+», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αγγελίδης, προϋπολογισμός: 11.800.000 δρχ., χρηματοδότης: Δήμος Αμαρουσίου

**22. «Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπλασης της βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Πολύζος, προϋπολογισμός: 15.000.000 δρχ., χρηματοδότης: Δήμος Δραπετσώνας, κ.λπ.

22.   «Βιοκλιματικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις σε οδούς και ανοικτούς χώρους πυκνοδομημένων αστικών κέντρων», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Μαντουβάλου, προϋπολογισμός: 15.569.000 δρχ., χρηματοδότης: ΓΓΕΤ

23.   «Σχεδιασμός Προτύπων Χειροτεχνικών Προϊόντων», Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Γ. Παρμενίδης, προϋπολογισμός: 15.708.000 δρχ., χρηματοδότης: ΕΟΜΜΕΧ

25,26. «Βιώσιμη ανάπτυξη και Ρύθμιση του Χώρου Ελλάδα και Ευρώπη - Προοπτικές για τον       21ο αιώνα στην Ελλάδα και στις Βαλκανικές και Παραευξείνιες χώρες», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, προϋπολογισμός: 8.000.000 - 10.000.000 δρχ., χρηματοδότης: διάφοροι ιδιώτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.   «Συνέδριο στην Καλαμάτα με τίτλο: Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις (Urban Agenda)», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, προϋπολογισμός: 10.000.000 δρχ., χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ

28.   «Αειφορικότητα, ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου : Ανάλυση περιεχομένου μαθημάτων Πολεοδομίας και Χωροταξίας στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, προϋπολογισμός: 68.750 ECU, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

29. «Αειφορικότητα, ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου: Διερεύνηση της ικανότητας των συστημάτων σχεδιασμού του χώρου στην Ευρώπη να αναπτύξουν και εφαρμόσουν πολιτική για την βιώσιμη ανάπτυξη», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, προϋπολογισμός: 2.950 ECU, Χρηματοδότης: Ευρ. Επιτροπή (το δεύτερο είναι υποπρόγραμμα του πρώτου)

30. «Καταγραφή του Κτιριακού Πλούτου των Ρωμιών της Πόλης», Επιστημονική Υπεύθυνη: Α. Βρυχέα, Χρηματοδότηση: ΕΜΠ – ΕΛΕ, προϋπολογισμός: 1.868.000

31. «Κατασκευαστική  ανάλυση τοπικού δομικού συστήματος του οικισμού του Ανάβατου στη Χίο», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Χρηματοδότηση: ΔΕΠΟΣ, προϋπολογισμός: 20.000.000

32. «Ανάβατος Χίου – Καταγραφή – Τεκμηρίωση, αξιολόγηση προσέγγιση ιστορικού και αισθητικού χαρακτήρα», Επιστημονική Υπεύθυνη: Μ. Αποστόλου, Χρηματοδότηση: ΔΕΠΟΣ, προϋπολογισμός: 14.000.000

33. «Συμπεριφορά στη σεισμική καταπόνηση των Ιστορικών Παραδοσιακών Κατασκευών. Ιστορικές αντισεισμικές κατασκευές στην Ελλάδα», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Χρηματοδότηση: ΟΑΣΠ, προϋπολογισμός: 5.000.000

34. «Ανάπτυξη του Αεροδρομίου Ελληνικού», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, Χρηματοδότηση: Οργανισμός Αθήνας, προϋπολογισμός: 20.000.000 (συμπληρωματική χρηματοδότηση)

35. «Συμβολή στην Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης των Μικρών και Μεσαίων Πόλεων και του Χώρου της Υπαίθρου με Εξειδίκευση στο Νησιωτικό Χώρο», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αγγελίδης, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, προϋπολογισμός: 17.000.000

36. «OSMOSIS – The city of Kavala ‘99», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Καλογεράς, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, προϋπολογισμός: 5.000.000

37. «Διερεύνηση των δυνατοτήτων πολεοδομικής ανασυγκρότησης Δήμου Αχαρνών», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Πολύζος, Χρηματοδότηση: Δήμος Αχαρνών, κ.α., προϋπολογισμός: 25.000.000

38. «Κατάλογος και μεταφορά έκθεσης Αποσπασματική Πόλη», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Καλογεράς, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ, προϋπολογισμός: 5.900.000

39. «Χωροταξικό Πρόγραμμα Ρυθμίσεων, Έργων και Δράσεων για την Αειφόρο Διαχείριση Υδατικών Πόρων στα Βόρεια Δωδεκάνησα», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Υπ. Εθν. Οικονομίας, προϋπολογισμός: 130.000.000

40. «Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για την προστασία και αναβάθμιση του παραδοσιακού οικισμού της Αμφίκλειας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Μαϊστρου, Χρηματοδότηση: Δήμος Αμφίκλειας, προϋπολογισμός: 12.000.000

41. «Ελληνικές πόλεις και περιβαλλοντικοί δείκτες», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, προϋπολογισμός: 11.800.000

42. «Εναρμόνιση των συστημάτων σχεδιασμού του χώρου με τις κατευθύνσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ και διασυνοριακή συνεργασία: Η περίπτωση Ελλάδας και Βουλγαρίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, προϋπολογισμός: 30.000.000

43. «Κυψέλη και Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Ιστορικοί, πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης των αστικών περιοχών», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, προϋπολογισμός: 13.000.000

44. «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων της διοίκησης και του κοινού σε θέματα αισθητικής περιβάλλοντος και ειδικότερα σχετικά με τη φυσιογνωμία του ελληνικού αστικού χώρου», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Στεφάνου, Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, προϋπολογισμός: 5.000.000

45. «Διαχείριση της ευρωπαϊκής ξύλινης δομικής κληρονομιάς», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Χρηματοδότηση: Ε.Ε. και ΕΜΠ, προϋπολογισμός: 5.000 ECU

46. «Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σαρηγιάννης, Χρηματοδότηση: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρέντη (ΝΠΙΔ), προϋπολογισμός: 590.000

47. «Διερεύνηση των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης του Δημαρχείου Δημητσάνας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Γεράκης, Χρηματοδότηση: Νομαρχία Αρκαδίας, προϋπολογισμός: 14.160.000

48. «Εντοπισμός μη εμφανών τμημάτων των οχυρωμένων μεσαιωνικών πυρήνων των τριών κάστρων της Πάρου», Επιστημονική Υπεύθυνη: Μ. Αποστόλου, Χρηματοδότηση: ΕΠΙΣΕΥ, προϋπολογισμός: 3.000.000

49. «Ενόργανη Παρακολούθηση Καθολικού Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά Ν. Βοιωτίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Χρηματοδότηση: ΥΠΠΟ, προϋπολογισμός: 129.001.268

 

 

 

 

 

 

 

*Μέλη Επιτροπής Έρευνας και Επαγγελματικών Θεμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001:

1.        Μέλη ΔΣ Τμήματος

2.        Τομέας 1: Α. Ρόκας, Σ. Ρογκάν

       Τομέας 2: Ι. Στεφάνου, Ι. Τσουδερός

       Τομέας 3: Σ. Χαραλαμπίδου, Ι. Λιακατάς

       Τομέας 4:  Δ. Παπαλεξόπουλος, Π. Τουλιάτος

 

 

 

** Προγράμματα που έχουν κατατεθεί και είναι καταγεγραμμένα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ – Παράρτημα Πατησίων