Η Σχολή Αρχιτεκτόνων συντονίζει τα ακόλουθα
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 λειτουργεί στο ΕΜΠ Διατμηματικό - Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου». Συντονίζουσα Σχολή έχει οριστεί η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η λειτουργία του ΔΠΜΣ βασίζεται στη συνεργασία των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών.

Το ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου» απονέμει, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΕΜΠ «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου» στις Κατευθύνσεις:

             Κατεύθυνση Α: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός

             Κατεύθυνση Β: Πολεοδομία Χωροταξία
 

 
2. Προστασία Μνημείων

Από το ακαδημαϊκό έτος 1989-1999, βάσει της υπουργικής απόφασης Β7/750 ΦΕΚ 989Β 18-9-98 που τροποποιήθηκε ως ΦΕΚ 13/τ΄Β/13-1-03, οργανώθηκε και λειτουργεί στο ΕΜΠ, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Προστασία Μνημείων» και με τις εξής κατευθύνσεις:

                Κατεύθυνση Α: Συντήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

            Κατεύθυνση Β: Υλικά και Επέμβασης Συντήρησης

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τη συνεργασία των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Την Κατεύθυνση Α συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την Κατεύθυνση Β η Σχολή Χημικών Μηχανικών.

school of architecture 
search
site map
contact us
english
 
 
 

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων συμμετέχει επίσης στα ακόλουθα
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Πληροφορίες : Διοικητική Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. και Υ.Δ.