Πίνακας με υποδείγματα κοσμηματογραφίας από το έργο του Owen Jones, The Grammar of Ornament, Λονδίνο 1856. Δωρήθηκε στο Σχολείο των Τεχνών από τον συγγραφέα.