Έμφυλες τεχνολογίες και χώρος

 Σύντομη περιγραφή

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

(Υποχρεωτικό κατ’επιλογήν μάθημα Θεωρίας – Άσκησης 9ου εξαμήνου)

Διδάσκοντες: Γιώργος Μαρνελάκης, Μαρία Ρεντετζή

Οργάνωση και διεξαγωγή σε συνεργασία: Πολεοδομία (Τομέας ΙΙ), Αρχιτεκτονικός Χώρος και Επικοινωνία (Τομέας ΙΙΙ).

Ένα από τα νέα μαθήματα που εισάγονται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος με στόχο τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων και την ανάπτυξη δράσεων γύρω από θέματα κοινωνικής κατασκευής φύλου και έμφυλων ταυτοτήτων σε σχέση με τη θεωρία και το σχεδιασμό του χώρου. Το μάθημα απευθύνεται και σε φοιτητές/φοιτήτριες άλλων σχολών του ΕΜΠ.

Περιεχόμενο:

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με μεθόδους και πρακτικές έρευνας που είναι κατάλληλες για την ανάδειξη και διερεύνηση της οπτικής του φύλου στα θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου. Επιδιώκεται η υιοθέτηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων του χώρου, με αναφορές στις έμφυλες κατηγορίες και στις διαφοροποιήσεις μεταξύ και μέσα σε κάθε κατηγορία φύλου. Μέσω του μαθήματος αυτού γίνεται προσπάθεια συνεργασίας με τις Σχολές Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου αναπτύσσεται ανάλογος προβληματισμός.

 Υλικό για το μάθημα

α/αΌνομαΗμερομηνίαΠεριγραφή
1 ΕΤΧ - Εκφώνηση 04-05.pdf11/2/2005 12:10:13 μμΗ εκφώνηση του μαθήματος για το έτος 2004-2005.

| Φύλο και τεχνολογία | Σχεδιασμός αστικού χώρου | Έμφυλες τεχνολογίες και χώρος | Εισαγωγή σε θέματα φύλου και χώρου | Ειδικά θέματα φύλου και χώρου | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4 | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 3 |

Επικοινωνία με τον Webmaster


Copyright © 2004 - 2018 - Φύλο και Χώρος, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

Logo