Φύλο και Τεχνολογία

 Σύντομη περιγραφή

(Υποχρεωτικό κατ’επιλογήν μάθημα Θεωρίας – Άσκησης)

Οργάνωση και διεξαγωγή σε συνεργασία: Πολεοδομία (Τομέας ΙΙ), Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

Ένα από τα νέα μαθήματα που εισάγονται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος με στόχο τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών του ΕΜΠ την ανάπτυξη δράσεων γύρω από θέματα κοινωνικής κατασκευής φύλου και έμφυλων ταυτοτήτων σε σχέση με τη θεωρία και πρακτική διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές όλων των σχολών του ΕΜΠ.

Περιεχόμενο:

Το μάθημα προσεγγίζει την εξέλιξη της τεχνολογίας σε σχέση με τους κατά φύλο προσδιορισμούς της, εισάγοντας νέα ερωτήματα στην εποχή της τεχνολογίας όπου ζούμε. Εξετάζεται η σχέση των γυναικών με την τεχνολογία σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική εξειδίκευση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες και στη χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων από τις γυναίκες. Το μάθημα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητριών και των φοιτητών απέναντι στη χρήση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, είτε πρόκειται για τεχνολογίες αναπαραγωγής (π.χ. οικιακές συσκευές), παραγωγής (βιομηχανική τεχνολογία), είτε για τεχνολογίες γενετικής και πληροφορικής.

 Ασκήσεις

 Δεν υπάρχουν ασκήσεις προς το παρόν για το συγκεκριμένο μάθημα.

| Φύλο και τεχνολογία | Σχεδιασμός αστικού χώρου | Έμφυλες τεχνολογίες και χώρος | Εισαγωγή σε θέματα φύλου και χώρου | Ειδικά θέματα φύλου και χώρου | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4 | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 3 |

Επικοινωνία με τον Webmaster


Copyright © 2004 - 2018 - Φύλο και Χώρος, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

Logo