Εισαγωγή σε θέματα φύλου και χώρου

 Σύντομη περιγραφή

(Υποχρεωτικό κατ’επιλογήν μάθημα Θεωρίας – Άσκησης 4ου εξαμήνου)

Διδάσκοντες: Ρούλη Λυκογιάννη, Μαρία Ρεντετζή.

Οργάνωση και διεξαγωγή σε συνεργασία: Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις (Τομέας Ι), Πολεοδομία (Τομέας ΙΙ), Αρχιτεκτονικός Χώρος και Επικοινωνία (Τομέας ΙΙΙ).

Ένα από τα νέα μαθήματα που εισάγονται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος με στόχο τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων και την ανάπτυξη δράσεων γύρω από θέματα κοινωνικής κατασκευής φύλου και έμφυλων ταυτοτήτων σε σχέση με τη θεωρία και το σχεδιασμό του χώρου.

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αναλύει τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις του χώρου από την οπτική του φύλου και των έμφυλων ταυτοτήτων. Στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των φοιτητριών γύρω από θέματα που αφορούν στην κατανόηση και το σχεδιασμό του χώρου μέσα από τις κατά φύλο κοινωνικές διακρίσεις που εγγράφονται σε και αναπαράγονται από αυτόν.


 Yλικό για το μάθημα

α/αΌνομαΗμερομηνίαΠεριγραφή
1 ΦΧ1 - Εκφώνηση 04-05.pdf11/2/2005 12:06:40 μμΗ εκφώνηση του μαθήματος για το έτος 2004-2005.

| Φύλο και τεχνολογία | Σχεδιασμός αστικού χώρου | Έμφυλες τεχνολογίες και χώρος | Εισαγωγή σε θέματα φύλου και χώρου | Ειδικά θέματα φύλου και χώρου | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4 | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 3 |

Επικοινωνία με τον Webmaster


Copyright © 2004 - 2018 - Φύλο και Χώρος, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

Logo