Ειδικά θέματα φύλου και χώρου

 Σύντομη περιγραφή

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΟΣ

(Υποχρεωτικό κατ’επιλογήν μάθημα Θεωρίας – Άσκησης 8ου εξαμήνου)

Διδάσκοντες: Ντίνα Βαϊου, Άννη Βρυχέα, Ρούλη Λυκογιάννη, Γιώργος Μαρνελάκης, Σαλώμη Χατζηβασιλείου.

Οργάνωση και διεξαγωγή σε συνεργασία: Πολεοδομία (Τομέας ΙΙ), Αρχιτεκτονικός Χώρος και Επικοινωνία (Τομέας ΙΙΙ).

Ένα από τα μαθήματα που αναμορφώνονται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος με στόχο τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων και την ανάπτυξη δράσεων γύρω από θέματα κοινωνικής κατασκευής φύλου και έμφυλων ταυτοτήτων σε σχέση με τη θεωρία και το σχεδιασμό του χώρου.

Περιεχόμενο:

Αναλύονται οι βασικές έννοιες και προσεγγίσεις του χώρου από την οπτική των κατά φύλο κοινωνικών διαιρέσεων και οι τρόποι με τους οποίους η οργάνωση του χώρου σε διάφορες κλίμακες συμβάλλει στη συγκρότηση ταυτοτήτων φύλου, που στη συνέχεια εκφράζονται στο χώρο. Μέσα από τα σεμινάρια και την άσκηση γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν θέματα όπως η εγκατάσταση και η κατοίκηση, η εξοικείωση με τον αστικό χώρο και η χρήση των ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, η διαμόρφωση ‘οικείων χώρων’ και ‘δικτύων υποστήριξης’ στην πόλη, όπου πολλαπλασιάζονται καθημερινά τα κρούσματα βίας, ξενοφοβίας, ομοφοβίας και ακραίας εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα των γυναικών.

 Υλικό για το μάθημα

α/αΌνομαΗμερομηνίαΠεριγραφή
1 ΦΧ2 - Εκφώνηση 03-04.pdf11/2/2005 12:08:59 μμΗ εκφώνηση του μαθήματος για το έτος 2003-2004.
2 ΦΧ2 - Εκφώνηση 00-01.pdf21/2/2005 7:16:43 μμH εκφώνηση του μαθήματος για το έτος 2000-2001.
3 ΦΧ2 - Εκφώνηση 98-99.pdf21/2/2005 7:17:24 μμΗ εκφώνηση του μαθήματος για το έτος 1998-1999.
4 ΦΧ2 - Tests.pdf21/2/2005 7:17:48 μμ
5 Παραδείγματα Εργασιών.rar2/3/2005 5:39:16 μμ

| Φύλο και τεχνολογία | Σχεδιασμός αστικού χώρου | Έμφυλες τεχνολογίες και χώρος | Εισαγωγή σε θέματα φύλου και χώρου | Ειδικά θέματα φύλου και χώρου | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4 | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 3 |

Επικοινωνία με τον Webmaster


Copyright © 2004 - 2018 - Φύλο και Χώρος, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

Logo