Πληροφορίες για την πύλη "Φύλο και Χώρος"

 Επιστημονική επιτροπή

Ντίνα Βαΐου
Αναπλ. καθηγήτρια
σχολής Αρχιτεκτόνων
(επιστημ. υπεύθυνη)
Άννη Βραχέα
Καθηγήτρια,
σχολής Αρχιτεκτόνων
Κατερίνα Ιεροδιακόνου
Επικ. καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ
Μάχη Καραλή
Αναπλ. καθηγήτρια
σχολής Αρχιτεκτόνων
Μαρία Mαυρίδου
Επικ. καθηγήτρια
σχολής Αρχιτεκτόνων
Αγνή Παπαϊωάννου
Λέκτορας
σχολής Αρχιτεκτόνων

 Συνεργάτιδες/ης, λέκτορες ΠΔ 407/80

 Ρούλη Λυκογιάννη, Γιώργος Μαρνελάκης, Μαρία Ρεντετζή, Σαλώμη Χατζηβασιλείου

 Υπέυθυνοι σχεδίασης, ανάπτυξης και συντήρησης της πύλης: Κωνσταντίνος Βαλάκας, Νάσος Βαλάκας.


Copyright © 2004 - Φύλο και Χώρος, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ