[μία γενικότητα... και φωτογραφία]
school of architecture 
search
site map 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
Εργαστήρια υποστήριξης σπουδαστών
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ Η/Υ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕ Η/Υ (Ε)
2. ΑΡΧΕΙΟΥ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (Ε)
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ (Ε)