Διδακτική εκδρομή στο Δαφνί της σχολής Αρχιτεκτόνων, (1924).

1. Δ. Τριποδάκης
2. Σ. Τσιλμηδός
3. Σ. Κυδωνιάτης
4. Α. Σιάγας
5. Ε. Ασπρογέρακα
6. Φώτης Παναγιωτόπουλος
7. Αθ. Παπαντωνόπουλος
8. Φ. Νικολούδης
9. Ι. Φιλιππόπουλος
10. Δ. Ζούκης
11. Β. Σαρλής
12. Ντ. Φωτόπουλος
13. Π. Μιχαλίας
14. Δ. Κατσάρης
15. Λ. Θανόπουλος
16. Ν. Ασπρογέρακας (καθηγητής)
17. Δ. Γαζής
18. Ν. Κακούρης