[μία γενικότητα... και φωτογραφία]
school of architecture 
search
site map 

 

 

Εκπαιδευτικές Εκδρομές Αρχιτεκτονικής Σχολής
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποφασίζονται, προετοιμάζονται και υποστηρίζονται με γνωστικό υλικό και πρόγραμμα από τους διδάσκοντες-συνοδούς σε συνεργασία με τους σπουδαστές.

Χρονική περίοδος διεξαγωγής εκπαιδευτικών εκδρομών

Όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές πραγματοποιούνται την εβδομάδα πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Η περίοδος αυτή θεωρείται ότι είναι η καταλληλότερη σε σχέση με τη χρονική διάρθρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του ακαδημαϊκού έτους και επίσης ανήκει στην περίοδο χαμηλών ναύλων των αεροπορικών εταιριών και των τιμών των ξενοδοχείων.

Προετοιμασία και οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής

Προτείνεται η αναλογία διδασκόντων-συνοδών ανά σπουδαστές, να είναι περίπου 1 προς 20-25.
Το αρχείο με το υλικό προετοιμασίας των εκπαιδευτικών εκδρομών εμπλουτίζεται κάθε φορά με στόχο την καλύτερη οργάνωση των μελλοντικών εκδρομών.
Το διαδακτικό περιεχόμενο της εκδρομής προετοιμάζεται και οργανώνεται από τους διδάσκοντες-συνοδούς σε συνεργασία με τους σπουδαστές με τις παρακάτω ενέργειες:

α. ενημερωτική διάλεξη με θέμα τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά και λοιπά στοιχεία ενδιαφέροντος του τόπου επίσκεψης.
β. αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων, που διανέμεται έγκαιρα στους συμμετέχοντες.
γ. Προσυνεννόηση με τους υπεύθυνους αρχιτεκτονικών σχολών, συλλόγων αρχιτεκτόνων, μουσείων.
δ. ασφαλιστική κάλυψη όλων των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές εκδρομές έναντι ταξιδιωτικών κινδύνων, ασθενειών και ατυχημάτων.
ε. όλες οι διαδικασίες προγραμματισμού και οργάνωσης των εκπαιδευτικών εκδρομών καθώς και οι οριστικές ημερομηνίες με μεταφορείς, ξενοδοχεία και πρακτορεία, θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.