Ο αρχικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ιστοσελίδων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2006-07

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ Προπτυχιακών Σπουδών

 
Συντελεστές
Συντονισμός
Ιωάννης Πολύζος, Καθηγητής ΕΜΠ
  gpolyzos@central.ntua.gr
   
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ιστοσελίδων Σόνια Μαυρομμάτη Αρχ. Μηχ. Λέκτορας ΠΔ 407 ΕΜΠ
smavrommati@arch.ntua.gr
Σύλια Μαυρομμάτη, Δημοσιογράφος, επιστημονικός συνεργάτης
celiamav@otenet.gr
Σύμβουλος Ειρήνη Εφεσίου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
  irenefe@central.ntua.gr
   
Οργάνωση Περιεχομένου Ελευθερία Βαρουχάκη Αρχ. Μηχ. γραφείο ERASMUS
  elefthv@central.ntua.gr
  Φερενίκη Βαταβάλη Αρχ. Μηχ. υπ. διδ. ΕΜΠ
  vatavali@mail.ntua.gr
  Σόνια Μαυρομμάτη
   
Ενημέρωση Δεδομένων Σύλια.Μαυρομμάτη
   
Επικοινωνία Ελευθερία Βαρουχάκη