σχολή αρχιτεκτόνων 
Επικοινωνία

 

Emails επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών για θέματα που αφορούν:

 

Προπτυχιακές σπουδές: undergrad-secr@arch.ntua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές: postgrad-secr@arch.ntua.gr

Οικονομικά, διαγωνισμοί: accounting@arch.ntua.gr

Εκλογές και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π, 407: depinfo@arch.ntua.gr

 

Για να κατεβάσετε τον πλήρη κατάλογο των τηλ., fax και emails πατήστε εδώ