Ι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999-2000

Ο αρχικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του κόμβου πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1999-2000, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης-Τεκμηρίωσης-Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων του Τμήματος.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ "Εκσυγχρονισμός βιβλιοθήκης ΕΜΠ - Δράση 7: Οργάνωση και λειτουργία εξειδικευμένης μονάδας τεκμηρίωσης-πληροφόρησης Παραρτήματος Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Συγκρότημα Πατησίων-Τμήματος Αρχιτεκτόνων)".

Ο εξοπλισμός του κόμβου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ "Εργαστήριο Αρχείου Τεκμηρίωσης και Ανάγνωση - Τμήμα Αρχιτεκτόνων".

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συντονισμός
Ελένη Καλαφάτη, Σύμβουλος ανάπτυξης εξειδικευμένου κέντρου τεκμηρίωσης
Αρχιτεκτονικής
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης NEUROSOFT ΑΕ.
 
Σύμβουλος
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
 
Οργάνωση Περιεχομένου
Ελένη Καλαφάτη
Σόνια Μαυρομμάτη, Αρχ.Μηχ. - μεταπτυχιακή σπουδάστρια smavr@tee.gr
Κλέα Μοριανού, Αρχ.Μηχ. - υποψήφια διδάκτορας klea@hol.gr
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδων
Ελένη Λεβαντή, Αρχ.Μηχ. - μεταπτυχιακή σπουδάστρια sfoula@otenet.gr
Αθηνά Σταυρίδου, Αρχ.Μηχ. - μεταπτυχιακή σπουδάστρια athinast@central.ntua.gr
 
Ενημέρωση Δεδομένων
Μελίνα Λαζαρίδου, Φιλόλογος - επιστημονική συνεργάτης lazaridou@yahoo.com
Σόνια Μαυρομμάτη
 
 

 

 

 

 

 
ΙΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004-2007

Η ενημέρωση του αρχικού κόμβου και η συμπλήρωσή του με Ιστοσελίδες Μαθημάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και το Αρχείο Διπλωματικών και Διαλέξεων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συντονισμός
Ιωάννης Πολύζος, Καθηγητής ΕΜΠ
 
Επιστημονική Επιτροπή
Ντίνα Δεμίρη, Αναπλ.Καθηγήτρια ΕΜΠ
Ειρήνη Εφεσίου, Αναπλ.Καθηγήτρια ΕΜΠ
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Αναπλ.Καθηγητής ΕΜΠ
Κώστας Σερράος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
 
Επιστημονική Γραμματεία
Φερενίκη Βαταβάλη, Αρχ.Μηχ. Λέκτορας ΠΔ 407 ΔΠΘ
Ελευθερία Βρουχάκη, Αρχ.Μηχ .
Άννα Γκουτίδη, Διοικητικός
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Υποστήριξης
Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
 
Οργάνωση Περιεχομένου και Ενημέρωση Δεδομένων
Βίλλυ Αττάρτ, Αρχ.Μηχ υπ.διδ.ΕΜΠ
Φερενίκη Βαταβάλη , Αρχ.Μηχ. Λέκτορας ΠΔ 407 ΔΠΘ
Κατερίνα Γληνού, Αρχ.Μηχ
Σόνια Μαυρομμάτη, Αρχ.Μηχ. Λέκτορας ΠΔ 407 ΕΜΠ
Ειρήνη Ραφαηλάκη, Αρχ.Μηχ. υπ.διδ.ΕΜΠ
Πασχάλης Σαμαρίνης, Αρχ.Μηχ. μεταπτυχιακός σπουδαστής
Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου, Αρχ.Μηχ μεταπτυχιακή σπουδάστρια
 
Μετάφραση
Σύλια Μαυρομμάτη, Δημοσιογράφος
 
Τεχνική Υποστήριξη Ενημέρωσης
Δημήτρης Παπαϊωάννου, Φυσικός, Διαχειριστής Δικτύου Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Δημήτρης Μπατράς, Software Engineer
 
erasmus site credits